Begeleiding

De eerste keer dat u een afspraak heeft met de diëtist vindt het intakegesprek plaats. Dit gesprek duurt 45-60 minuten. Tijdens dit gesprek komen onder andere uw wensen, mogelijkheden, medische- en dieetgeschiedenis aan bod. Hieruit volgt een persoonlijk dieetadvies. Tijdens de volgende consulten bespreekt u uw vragen en ervaring met het dieetadvies en wordt desgewenst het advies bijgesteld. Vervolggesprekken duren 15 tot 30 minuten. De diëtist rapporteert met uw toestemming haar bevindingen terug aan uw behandelend arts of specialist. Wanneer u de behandeling wilt beëindigen is een afsluitend consult wenselijk om de begeleiding te kunnen evalueren en samen goed af te kunnen sluiten. 

U kunt terecht voor de voedings- en dieetadviezen bij onder andere:

 • Gezonde voeding 
 • Sportvoeding
 • Ouderen en voeding
 • PDS-syndroom
 • FODMAP-dieet
 • Overgewicht en obesitas
 • Diabetes Mellitus
 • Hypercholesterolemie
 • Hypertensie
 • Ondersteuning bij herstel en opbouw 
 • Diverse voorlichtingen of workshops