Basisverzekering

Vanuit iedere basisverzekering wordt drie uur dieetadvisering per jaar vergoed. Vaak wordt dit verrekend met het eigen risico. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico waardoor dit voor hen niet geldt.

Aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende verzekering. Dan krijgt u vaak meer uren voor dieetadvisering vergoed. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden. 

Annuleren van afspraken

Afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd. Anders wordt 100% in rekening gebracht. U ontvangt dan een factuur die u niet bij de verzekering kunt indienen. (zie algemene voorwaarden)

Betaling

Voor het consult of intake ontvangt u een factuur. Deze kunt u overmaken, contant  of per zakelijke tikkie afrekenen en na betaling indienen bij uw zorgverzekeraar. Diëtistenpraktijk Mara de Wit is ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici daarom is het mogelijk meestal 50-100% van de behandeling vergoed te krijgen.

Contractvrije Diëtist

Als je als diëtist contracten afsluit met zorgverzekeraars kunnen zij daar allerlei eisen aan stellen. Geen eisen die te maken hebben met kwaliteit van zorg. Zo is een diëtist per zorgverzekeraar gebonden aan een reeks eisen en beperkingen en minder vrij de praktijkvoering naar eigen inzicht in te richten.

De contractvrije diëtist werkt op basis van restitutie: de cliënt betaalt vooraf de factuur en dient deze zelf in bij de eigen zorgverzekeraar. Wel of geen contracten met zorgverzekeraars, zegt niets over de kwaliteit van de zorg. 

Aansluiting bij het Kwaliteitsregister Paramedici geeft een bevestiging van leveren van kwalitatieve zorg door desbetreffende paramedici